บริษัท สื่อสากล จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่าย นิตยสาร “ฟอร์มูลา”, 4 WHEELS, โลกรถยนต์, รายการโทรทัศน์โลกรถยนต์, CARNATOMY, พี่น้องลองรถ และสื่อดิจิทอล autoinfo.co.th รวมทั้งเป็นผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” หรือ “Thailand International Motor Expo” เป็นประจําทุกปี พิจารณาเห็นว่า สาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินจํานวนมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ขับขี่ไม่มีทักษะ และประสบการณ์ในการควบคุมบังคับรถในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเพียงพอ 

สมัครด่วน !! รับจำนวนจำกัด

หลักสูตร
  • เรียนรู้วิธีแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มทักษะการขับขี่ ให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุ และอันตรายบนท้องถนน โดยครูฝึกมืออาชีพระดับแนวหน้าของเมืองไทย
ตารางอบรม
  • วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2567
    วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567
ติดต่อเรา

รถยนต์ที่ใช้อบรม

BYD

Mercedes-Benz

Mitsubishi

คุณจิตตนาถ ลิ้มทองกุล

ผู้เข้ารับการอบรม

คุณสรรค์ฉัตร จันทร์สระแก้ว

ผู้เข้ารับการอบรม

คุณพิบุญ อิศราภวัฒน์

ผู้เข้ารับการอบรม

คุณจิดาภา ตาละอุ

ผู้เข้ารับการอบรม

คุณนฤภรกมล ฉายแสง

ผู้เข้ารับการอบรม

คุณนราวิชญ์ ทรงธัมจิตติ

ผู้เข้ารับการอบรม

คุณชาคร โพธิคามบำรุง

ผู้เข้ารับการอบรม

บ.ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด

ผู้เข้ารับการอบรม

รัชะฎากรณ์ ชมดง

ผู้เข้ารับการอบรม