ความหนาของผ้าเบรค วัดได้จากระดับน้ำมันเบรค…จริงไหม ?

เขาว่า… : เราสามารถประเมิน “ความหนา” ของผ้าเบรคได้จากระดับน้ำมันเบรค…จริงไหม ?

ไม่จริง : เพราะ “ความหนา” ของผ้าเบรค ต้องตรวจเชคจากการมองด้วยตา หรือใช้เครื่องมือวัดเท่านั้น ไม่สามารถคาดคะเนได้จากระดับน้ำมันเบรค

ในบ้านเรา ไม่ว่าเป็นช่างซ่อมรถ หรือใครก็ตามที่รักรถ จะได้รับการบอกต่อๆ กันมา ถึงวิธีการเชคความสึกของผ้าเบรค ด้วยการดูระดับน้ำมันเบรคที่พร่องไป ซึ่งถูกต้อง เพราะถ้าระบบเบรคไม่มีการรั่วซึม น้ำมันเบรคย่อมไม่หายไปไหน แต่หากระดับน้ำมันเบรคในถ้วยลดลง แสดงว่าลูกสูบของก้ามเบรคได้เคลื่อนตัวออกมาตามระยะที่ผ้าเบรคสึก และน้ำมันเบรคจะไปแทนที่ปริมาตรส่วนนี้

แต่เราไม่สามารถตรวจหา “ความหนา” ของผ้าเบรค (ระยะที่ผ้าเบรคสึก) ได้จากการวัดระดับน้ำมันเบรคในถ้วยเพียงอย่างเดียว

ตัวอย่างกรณีแรก รถที่มีถ้วยน้ำมันเบรคขนาดใหญ่ ลูกสูบเบรคขนาดเล็ก และผ้าเบรคมีความหนาไม่มาก แม้จะใช้จนผ้าเบรคสึกเกือบหมด น้ำมันเบรคในถ้วยก็ยังลดระดับลงไม่มาก

กรณีที่ 2 รถที่ใช้ถ้วยน้ำมันเบรคขนาดเล็ก ลูกสูบเบรคขนาดใหญ่ และผ้าเบรคมีความหนามาก แบบนี้น้ำมันเบรคจะลดลงถึงขีดล่าง (MIN) ได้โดยที่ผ้าเบรคยังเหลือใช้งานได้อีกนาน

ดังนั้น “ความหนา” ของผ้าเบรค ต้องตรวจเชคจากการมองด้วยตา หรือใช้เครื่องมือวัดเท่านั้นครับ ไม่สามารถกะระยะเอาเองจากระดับน้ำมันเบรคในถ้วยได้ และเราควรดูแลให้ระดับน้ำมันเบรคอยู่ที่ขีดบน (MAX) เสมอ เมื่อใดที่เกิดการรั่วซึมในระบบ จะได้ตรวจพบทัน จากการสังเกตระดับน้ำมันที่ลดลงเร็วผิดปกติ

เรื่องโดย : วิธวินท์ ไตรพิศ

นิตยสาร : FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2562

คอลัมน์ : เขาว่าอย่างนั้นจริงไหม ?

ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/QqN5R