"ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล"
Skill Driving Experience

จุดเด่นโครงการ

วิทยากร

วุฒินันท์ สภาวสุ

CERTIFIED BMW INSTRUCTOR

เมฆสิทธิ วีระปรศุ

CERTIFIED BMW INSTRUCTOR

สิรคุปต์ เมทะนี

THAILAND GYMKHANA CHAMPIONSHIP

เนื้อหาการอบรมแบ่งออกเป็น

กำหนดการ

8.30 น.

ลงทะเบียน

9.00 น.

แนะนำองค์กร/โครงการ "ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล"/วิทยากร

9.20 น.

ภาคทฤษฎี

10.00 น.

ถ่ายรูปหมู่

10.15 น.

ทำความคุ้นเคยกับรถ

10.30 น.

อบรมสถานี 1

12.00 น.

พักทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

อบรมสถานี 2

14.30 น.

อบรมสถานี 3

16.00 น.

พัก

16.15 น.

การแข่งขันจับเวลาสลาลอม/Hot Lap

17.15 น.

มอบรางวัลผู้ชนะสลาลอม/รับประกาศนียบัตร

รถยนต์ที่ใช้อบรม

BYD

Mercedes-Benz

Mitsubishi

ตารางอบรม “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล”

เรียนรู้วิธีแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มทักษะการขับขี่ ให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุ และอันตรายบนท้องถนน
โดยครูฝึกมืออาชีพระดับแนวหน้าของเมืองไทย

สถานที่ : สนามปทุมธานี สปีดเวย์