หลักสูตร

"ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับสื่อสากล"

Skill Driving Experience

จุดเด่นโครงการ

  • การใช้รถยนต์ 3 แบบในการฝึก
  • มีทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้า ขับเคลื่อนล้อหลัง และขับเคลื่อน 4 ล้อ
  • รถทั้ง 3 แบบมีสมรรถนะสูง
 

รถยนต์ที่ใช้อบรม

BMW

BMW

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Subaru

Subaru

สถานที่ : สนามปทุมธานี สปีดเวย์

ดาวน์โหลดแผนที่ | ดูบน Google Map

สนามปทุมธานี สปีดเวย์
สนามปทุมธานี สปีดเวย์
สนามปทุมธานี สปีดเวย์

เนื้อหาการอบรมแบ่งออกเป็น

  • ภาคบรรยายทฤษฎีในห้องเรียน
  • ภาคปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 3 สถานี
  1. Oversteering : แก้ไขอาการรถหมุน
  2. Understeering and Emergency Brake : แก้ไขอาการหลุดโค้งและการเบรคฉุกเฉิน
  3. Emergency Handling : เรียนรู้การควบคุมอาการรถเวลาเสียหลัก

 

การแข่งขันจับเวลา Slalom Trail

การแสดง Hot Lap โดยทีม Motor Expo Racing

กำหนดการ

เวลา
08.30 - 09.00 ลงทะเบียน
09.00 - 09.20 แนะนำองค์กร โครงการ Skill Driving วิทยากร รถยนต์ที่ใช้ สถานีอบรม
09.20 - 10.00 ภาคทฤษฎี
10.00 - 10.15 ถ่ายรูปหมู่
10.15 - 10.30 Warm Up lap
10.30 - 12.00 Session 1
12.00 - 13.00 Lunch Break
13.00 - 14.30 Session 2
14.30 - 16.00 Session 3
16.00 - 16.15 Break
16.15 - 17.15 Slalom & Hot Lap
17.15 - 17.30 รับประกาศนียบัตร

ภาพตัวอย่างการอบรม

SDE-1018 SDE-1019 SDE-1033 SDE-1034 SDE-1050 SDE-1063 SDE-1069 SDE-1068 SDE-1071 SDE-1072 SDE-1078 SDE-1084 SDE-1087 SDE-1093 SDE-1111 SDE-1149 SDE-1158 SDE-1164 SDE-1189 SDE-1197 SDE-1199 SDE-1200 SDE-1202 SDE-1207 SDE-1235 SDE-1288 SDE-1289 SDE-1292 SDE-1427 SDE-2073 SDE-2092 SDE-2201 SDE-2205 SDE-2358 SDE-2455 SDE-2513 196-DSC05425 SDE-2374 SDE-2484 SDE-2490 SDE-2510 SDE-2511