Skill Driving for ABAC 2013

Skill Driving for ABAC 2013

วันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

P20130905170115 P20130905170313 P20130905170405 P20130905170510 P20130905102838 P20130905134938 P20130905134959 P20130905135021 P20130905135045 P20130905135107 P20130905135141 P20130905135202 P20130905135223 P20130905135243 P20130905135302 P20130905135330 P20130905135406 P20130905135443 P20130905135458 P20130905135526 P20130905135551 P20130905135608 P20130905135624 P20130905135645 P20130905135712 P20130905135730 P20130905135752 P20130905135830 P20130905135849 P20130905135913 P20130905135948 P20130905140025 P20130905140058 P20130905140119 P20130905140142 P20130905140200 P20130905140216 P20130905140244 P20130905140303 P20130905140322 P20130905140338 P20130905140447 P20130905140515 P20130905140702 P20130905140720 P20130905140735 P20130905140811 P20130905162753 P20130905163428 P20130905163445 P20130905163537 P20130905163612 P20130905163637 P20130905164143 P20130905165006 P20130905165133 P20130905165714 P20130905165739 P20130905165825 P20130905170000
Training Day 2/2020

Training Day 2/2020

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 2 ในปี 2563 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 1/2020

Training Day 1/2020

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 ในปี 2563 วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 5/2019

Training Day 5/2019

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 5 ในปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving For Dhurakij Pundit University 2019

Skill Driving For Dhurakij Pundit University 2019

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 4/2019

Training Day 4/2019

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 4 ในปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 3/2019

Training Day 3/2019

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 3 ในปี 2562 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 2/2019

Training Day 2/2019

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 2 ในปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 1/2019

Training Day 1/2019

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 ในปี 2562 วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 3/2018

Training Day 3/2018

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 3 ในปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving For Mahidol University 2018

Skill Driving For Mahidol University 2018

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 2/2018

Training Day 2/2018

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 2 ในปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 1/2018

Training Day 1/2018

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 ในปี 2561 วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 3/2017

Training Day 3/2017

การอบรมครั้งที่ 3 ในปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 2/2017

Training Day 2/2017

การอบรมครั้งที่ 2 ในปี 2560 วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 1/2017

Training Day 1/2017

การอบรมครั้งที่ 1 ในปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving For Kasetsart University 2017

Skill Driving For Kasetsart University 2017

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 2/2016

Training Day 2/2016

การอบรมครั้งที่ 2 ในปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving For Srinakharinwirot University 2016

Skill Driving For Srinakharinwirot University 2016

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 1/2016

Training Day 1/2016

การอบรมครั้งที่ 1 ในปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving For Rangsit University 2016

Skill Driving For Rangsit University 2016

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 2/2015

Training Day 2/2015

การอบรมครั้งที่ 2 ในปี 2558วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving For Chulalongkorn University 2015

Skill Driving For Chulalongkorn University 2015

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 1/2015

Training Day 1/2015

การอบรมครั้งที่ 1 ในปี 2558วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving For Bangkok University 2015

Skill Driving For Bangkok University 2015

วันที่ 12 กันยายน 2558 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving for Thammasat 2014

Skill Driving for Thammasat 2014

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2557ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 2/2012

Training Day 2/2012

การอบรมครั้งที่ 2 ในปี 2555วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 1/2012

Training Day 1/2012

การอบรมครั้งที่ 1 ในปี 2555วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 2/2011

Training Day 2/2011

การอบรมครั้งที่ 2 ในปี 2554วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 1/2011

Training Day 1/2011

การอบรมครั้งที่ 1 ในปี 2554วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 5/2010

Training Day 5/2010

การอบรมครั้งที่ 5 ในปี 2553วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 4/2010

Training Day 4/2010

การอบรมครั้งที่ 4 ในปี 2553วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 3/2010

Training Day 3/2010

การอบรมครั้งที่ 3 ในปี 2553วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 2/2010

Training Day 2/2010

การอบรมครั้งที่ 2 ในปี 2553วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 1/2010

Training Day 1/2010

การอบรมครั้งที่ 1 ในปี 2553วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2553ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 2/2009

Training Day 2/2009

26/09/2009

Training Day 1/2009

Training Day 1/2009

29/08/2009