4 เทคนิค ถอยเข้าซอง (ด้านซ้าย)

1. ประเมินความกว้าง

รถแต่ละคันมีความกว้างไม่เท่ากัน ดังนั้นให้ประเมินความกว้างช่องจอดด้วยสายตาเสียก่อน โดยเผื่อระยะเปิดประตูเพื่อออกจากรถด้วย

2. เว้นระยะทางซ้าย 1 เมตร

เมื่อประเมินว่าผ่านให้เว้นระยะห่างทางด้านซ้ายประมาณ 1 เมตร แล้วขับรถเลยจากช่องที่ “ว่าง” ไปอีก 1 ช่อง โดยให้ท้ายรถเราพ้นหน้ารถคันที่จอดอยู่แล้วหยุด

3. หมุนซ้ายเข้าช่องจอด

หมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายจนสุด ขยับรถถอยหลัง มองกระจกซ้าย ให้ล้อหลังซ้ายห่างจากกันชนหน้ารถคันที่จอดอยู่ประมาณ 1 ฟุต

4. ตั้งลำตรงให้ขนาน

ถอยเข้าไปตรงกลางช่องว่างอย่างระมัดระวัง เมื่อรถตั้งลำได้ให้คืนพวงมาลัยตรง จนได้ระยะเท่าคันข้างๆ เป็นอันเสร็จ

นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2562

คอลัมน์ : MR. MOTOR EXPO

ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Kf8J7