ปริตร แม้นเมฆ

วิทยากร

Instructors

ปริตร แม้นเมฆ

ปริตร แม้นเมฆ

Head Instructorประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี 

  • วิศวกรรมเครื่องกล

ปริญญาโท

  • Post Graduate Diploma Automotive Engineering Coventry University, UK

ประวัติการทำงาน

  • Load Control Superviser บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน

ประสบการณ์ในแวดวงยานยนต์

  • BMW Certified Driving Instructor 
  • MINI Driving Instructor