วิทยากร

วิทยากร

Instructors

Ms.Chamaiporn Paphatphong
ผู้อำนวยการโครงการ

Ms.Chamaiporn Paphatphong

Mr.Wudhinant Sabhavasu
Main Instructor

Mr.Wudhinant Sabhavasu

Mr.Maekkasit Weraporasu
Mr.Parit Manmek
Main Instructor

Mr.Parit Manmek

Mr.Sirakoop Medhanee
Main Instructor

Mr.Sirakoop Medhanee

ผู้ช่วย

Sub-Instructors

ธนสาร เสาวมล

ธนสาร เสาวมล

หนึ่ง
ภูเขม  หน่อสวรรค์

ภูเขม หน่อสวรรค์

ข่าน
ศุภสรรค  สิทธิกล

ศุภสรรค สิทธิกล

หน่อย
วิธวินท์  ไตรพิศ

วิธวินท์ ไตรพิศ

แน๊ต
พีรพัฒน์ อินทมาตย์

พีรพัฒน์ อินทมาตย์

ปืน
พงศ์พล วานิชสมบัติ

พงศ์พล วานิชสมบัติ

ปั๊บ
วุฒิชัย ไทยวุฒิพงศ์

วุฒิชัย ไทยวุฒิพงศ์

หนึ่ง