/

ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล
SKILL DRIVING EXPERIENCE

เรียนรู้วิธีแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มทักษะการขับขี่ ให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุ และอันตรายบนท้องถนน ฝึกปฏิบัติจริงกับรถยนต์ทุกประเภท ทั้งขับเคลื่อนล้อหน้า ล้อหลัง และสี่ล้อ เพื่อเรียนรู้อาการของรถที่แตกต่างกัน โดยครูฝึกมืออาชีพระดับแนวหน้าของเมืองไทย

สมัครเรียนด่วน รับจำนวนจำกัด

สอบถามรายละเอียด กรุณาคลิก unya@imc.co.th

หลักสูตร

ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล

SKILL DRIVING EXPERIENCE

เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่า จะประสบเหตุการณ์ฉุกเฉินบนท้องถนนเมื่อใด ดังนั้นการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการขับรถ เพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อเจอสถานการณ์เหล่านั้นในชีวิตจริง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง “ขับเป็น... ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” ใช้สนามปิด สร้างสถานีจำลองสถานการณ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการควบคุมรถเมื่อเกิดอาการหมุน หรือแหกโค้ง รวมถึงการหักหลบ และการเบรคฉุกเฉินเมื่อเผชิญสิ่งกีดขวาง

ดูหลักสูตรทั้งหมด

ความคิดเห็นจากนักเรียน

Play

คุณนราวิชญ์ ทรงธัมจิตติ

ผู้เข้ารับการอบรม

Play

คุณจิตตนาถ ลิ้มทองกุล

ผู้เข้ารับการอบรม

Play

คุณนฤภรกมล ฉายแสง

ผู้เข้ารับการอบรม

Play

คุณจิดาภา ตาละอุ

ผู้เข้ารับการอบรม

Play

คุณพิบุญ อิศราภวัฒน์

ผู้เข้ารับการอบรม

Play

คุณสรรค์ฉัตร จันทร์สระแก้ว

ผู้เข้ารับการอบรม

ผู้สนับสนุน

Follow Motor Expo Club Network