Training Day 2/2009

Training Day 2/2009

26/09/2009

P20100105000655 P20100105000647 P20100105000701 P20100103235740 P20100103235752 P20100103235801 P20100103235812 P20100103235828 P20100103235841 P20100104231732 P20100104231740 P20100104231749 P20100104231801 P20100104232028 P20100104232037 P20100104232048 P20100104232054 P20100104232153 P20100104232201 P20100104232211 P20100104232217 P20100104232223 P20100104232229 P20100104232240 P20100104232251 P20100104232303 P20100104232313 P20100104232330 P20100104232517 P20100104232534 P20100104232541 P20100104232550 P20100104232556 P20100104232805 P20100104232817 P20100104234323 P20100104234330 P20100104234341 P20100104234353 P20100104234409 P20100104234417 P20100104234428 P20100104234435 P20100104235003 P20100104235011 P20100104235024 P20100104235035 P20100104235041 P20100104235049 P20100104235059 P20100104235105 P20100104235113 P20100104235123 P20100104235133 P20100104235139 P20100104235151 P20100104235159 P20100104235209 P20100104235225 P20100104235231 P20100104235239 P20100104235301 P20100104235313 P20100104235522 P20100104235532 P20100104235542 P20100104235550 P20100104235559 P20100104235610 P20100104235622 P20100104235630 P20100104235638 P20100104235651 P20100104235711 P20100104235727 P20100104235737 P20100104235744 P20100104235753 P20100104235802 P20100104235818 P20100104235834 P20100104235845 P20100104235951 P20100104235942 P20100104235957 P20100105000011 P20100105000004 P20100105000020 P20100105000027 P20100105000036 P20100105000047 P20100105000057 P20100105000106 P20100105000323 P20100105000333 P20100105000425 P20100105000436 P20100105000511 P20100105000524 P20100105000534 P20100105000551 P20100105000559 P20100105000611 P20100105000624
Training Day 2/2020

Training Day 2/2020

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 2 ในปี 2563 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 1/2020

Training Day 1/2020

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 ในปี 2563 วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 5/2019

Training Day 5/2019

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 5 ในปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving For Dhurakij Pundit University 2019

Skill Driving For Dhurakij Pundit University 2019

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 4/2019

Training Day 4/2019

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 4 ในปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 3/2019

Training Day 3/2019

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 3 ในปี 2562 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 2/2019

Training Day 2/2019

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 2 ในปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 1/2019

Training Day 1/2019

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 ในปี 2562 วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 3/2018

Training Day 3/2018

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 3 ในปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving For Mahidol University 2018

Skill Driving For Mahidol University 2018

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 2/2018

Training Day 2/2018

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 2 ในปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 1/2018

Training Day 1/2018

การอบรมบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 ในปี 2561 วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 3/2017

Training Day 3/2017

การอบรมครั้งที่ 3 ในปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 2/2017

Training Day 2/2017

การอบรมครั้งที่ 2 ในปี 2560 วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 1/2017

Training Day 1/2017

การอบรมครั้งที่ 1 ในปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving For Kasetsart University 2017

Skill Driving For Kasetsart University 2017

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 2/2016

Training Day 2/2016

การอบรมครั้งที่ 2 ในปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving For Srinakharinwirot University 2016

Skill Driving For Srinakharinwirot University 2016

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 1/2016

Training Day 1/2016

การอบรมครั้งที่ 1 ในปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving For Rangsit University 2016

Skill Driving For Rangsit University 2016

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 2/2015

Training Day 2/2015

การอบรมครั้งที่ 2 ในปี 2558วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving For Chulalongkorn University 2015

Skill Driving For Chulalongkorn University 2015

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 1/2015

Training Day 1/2015

การอบรมครั้งที่ 1 ในปี 2558วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving For Bangkok University 2015

Skill Driving For Bangkok University 2015

วันที่ 12 กันยายน 2558 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving for Thammasat 2014

Skill Driving for Thammasat 2014

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2557ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Skill Driving for ABAC 2013

Skill Driving for ABAC 2013

วันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์

Training Day 2/2012

Training Day 2/2012

การอบรมครั้งที่ 2 ในปี 2555วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 1/2012

Training Day 1/2012

การอบรมครั้งที่ 1 ในปี 2555วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 2/2011

Training Day 2/2011

การอบรมครั้งที่ 2 ในปี 2554วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 1/2011

Training Day 1/2011

การอบรมครั้งที่ 1 ในปี 2554วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 5/2010

Training Day 5/2010

การอบรมครั้งที่ 5 ในปี 2553วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 4/2010

Training Day 4/2010

การอบรมครั้งที่ 4 ในปี 2553วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 3/2010

Training Day 3/2010

การอบรมครั้งที่ 3 ในปี 2553วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 2/2010

Training Day 2/2010

การอบรมครั้งที่ 2 ในปี 2553วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 1/2010

Training Day 1/2010

การอบรมครั้งที่ 1 ในปี 2553วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2553ณ สนามทดสอบยาง Bridgestone วังน้อย

Training Day 1/2009

Training Day 1/2009

29/08/2009