1669 เบอร์ฉุกเฉิน

1669 เบอร์ฉุกเฉิน

1669 เบอร์ฉุกเฉิน

May 25, 2015

การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้ว่า จะเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นกับเราวันใด ??
เมื่อเกิดเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือ พบอุบัติเหตุ สามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์ 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
จัดตั้งโดยหน่วยงานของรัฐ โดยยกฐานะมาจาก ศูนย์นเรนทร เป็นองค์กรอิสระภายใต้การควบคุมของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข การขอความช่วยเหลือผ่านเบอร์ 1669 จะทำได้ในกรณี ที่เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น ภาวะโรคประจำตัวหัวใจกำเริบ แน่นหน้าอก ชัก ที่อาจนำมาซึ่งการเสียชีวิต รวมทั้ง สิ่งของติดคอ ไม้ทิ่มแขน ขา หรืออวัยวะต่าง ๆ ต่อมา คือ ประสบอุบัติเหตุ และสุดท้าย กรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ


ขอบคุณข้อมูลและรูปจาก kapook.com