เปิดไฟผ่าหมากเมื่อจะตรงไป เป็นการส่งสัญญาณได้ถูกต้องจริงหรือ?

เปิดไฟผ่าหมากเมื่อจะตรงไป เป็นการส่งสัญญาณได้ถูกต้องจริงหรือ?

เปิดไฟผ่าหมากเมื่อจะตรงไป เป็นการส่งสัญญาณได้ถูกต้องจริงหรือ?

May 21, 2015

การเปิดไฟฉุกเฉิน เมื่อถึงทางแยกเป็นเรื่องที่ผิด ! เนื่องจากรถที่มาจากด้านซ้าย และด้านขวาของเรา จะเห็นเพียงไฟเลี้ยวเพียงด้านเดียวเท่านั้น โอกาสที่จะเห็นไฟเลี้ยวทั้ง 2 ข้าง มีเพียงรถฝั่งเดียวกับเรา และฝั่งตรงข้ามเท่านั้น จึงอาจเกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้ ดังนั้นหากต้องการขับตรงผ่านสี่แยก ห้ามเปิดไฟฉุกเฉิน ซึ่งหมายความว่าเราไม่ต้องการเลี้ยวทั้งซ้ายและขวา!


Credit: FORMULA MAGAZINE ฉบับกรกฎาคม
รูปภาพ: www.ddfkit.com