ไม่ควรเติมน้ำมันเต็มถัง เพราะน้ำมันที่ค้างสายจะไหลกลับเข้าถัง ทำให้เราขาดทุน...จริงไหม ?

ไม่ควรเติมน้ำมันเต็มถัง เพราะน้ำมันที่ค้างสายจะไหลกลับเข้าถัง ทำให้เราขาดทุน...จริงไหม ?

ไม่ควรเติมน้ำมันเต็มถัง เพราะน้ำมันที่ค้างสายจะไหลกลับเข้าถัง ทำให้เราขาดทุน...จริงไหม ?

October 12, 2015

ไม่จริง : จะเติมน้ำมันเต็มถัง หรือเติมแค่ครึ่งถัง ปริมาณน้ำมันที่ได้ก็เท่ากับตัวเลขที่แสดงบนหน้าปัดตู้จ่ายเสมอ เพราะน้ำมันไม่สามารถไหลย้อนกลับได้

ระยะหลังมานี้ ผมได้รับข้อความเตือนภัยทางไลน์ จากญาติผู้ใหญ่ที่นับถือเป็นประจำ นอกเหนือจากข้อความสวัสดีรูปดอกไม้ตลอดจันทร์ถึงศุกร์แล้ว หนึ่งในนั้นคือ ข้อความที่ว่า "ห้ามเติมน้ำมันเต็มถัง เพราะจะทำให้เราขาดทุน" ผมอ่านเนื้อหาทั้งหมดสรุปได้คร่าวๆ ดังนี้

ไม่ควรเติมน้ำมันเต็มถัง เพราะถ้าเติมเต็ม (ตู้จ่ายตัด) น้ำมันที่ค้างสายอยู่ประมาณ 1 ลิตร จะไหลคืนกลับเข้าตู้จ่าย (ไม่ไหลลงถังเรา เพราะในถังไม่เหลือที่ให้เติมแล้ว) เราจะขาดทุน และได้แนะวิธีการเลี่ยงในเรื่องนี้ว่า ให้บอกเด็กปั๊มไปเลยว่าเติมเท่าไร เช่น เติม 500 หรือเติม 1,000 บาท เป็นต้น น้ำมันที่ออกจากตู้จ่ายไปแล้ว จะได้ไหลเข้าถังเราทั้งหมด เพราะในถังยังเหลือเนื้อที่ให้เติมได้อีก และยังกำชับตอนท้ายอีกว่า ให้ส่งต่อกันไปเยอะๆ เราจะได้ไม่เสียเปรียบปั๊มน้ำมัน...!?!

เรื่องนี้ "ไม่จริง" เลยสักนิดครับ ตู้จ่าย (รวมถึงสายเติม และหัวจ่าย) ในสถานีบริการน้ำมันทุกแห่ง (แม้แต่ปั๊มหลอด) เป็นอุปกรณ์แบบเดินทางเดียว (ONE WAY) น้ำมันไม่สามารถไหลย้อนกลับได้ มีแต่จะจ่ายออกอย่างเดียว และภายในสายเติมน้ำมันจะต้องมีน้ำมันอยู่เต็มตลอดเวลา เนื่องจากเป็นระบบสุญญากาศ อากาศจากภายนอกไม่สามารถเข้าไปได้ และถ้าสังเกตที่ปลายหัวจ่ายน้ำมัน จะมีรูเล็กๆ อยู่ล่างสุด รูที่ว่านี้ คือ "เซนเซอร์" เอาไว้สั่งตัดการจ่ายน้ำมันจากตู้จ่าย เมื่อปริมาณน้ำมันในถังล้นมาถึง

ดังนั้น ตู้จ่ายจะคิดเงินก็ต่อเมื่อ มีการจ่ายน้ำมันออกจากหัวจ่ายเท่านั้น น้ำมันที่ออกมาจากตู้จ่าย และค้างอยู่ในสาย จะยังไม่ถูกคิดเงิน ทุกลิตรที่จ่ายออกไป ถูกควบคุม และตรวจสอบจากกรมการค้าภายในอยู่ตลอดอยู่แล้ว จะเติมเต็มถัง หรือแค่ครึ่งถัง ก็ได้ปริมาณน้ำมันเท่ากับตัวเลขบนหน้าปัดตู้จ่ายอย่างแน่นอน สบายใจได้

Credit: คอลัมน์ เขาว่าอย่างนั้น...จริงไหม ? วิธวินท์ ไตรพิศ Formula Magazine
รูปภาพ: www.istockphoto.com