ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ในระยะทางที่เท่าไหร่กันแน่

ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ในระยะทางที่เท่าไหร่กันแน่

ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ในระยะทางที่เท่าไหร่กันแน่

June 29, 2015

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมากในปัจจุบัน กลับไม่สามารถช่วยเปลี่ยนความคิด และความเชื่อเก่าในเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้เลย หลายๆ ท่านยังเชื่อแบบฝังหัวว่าควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ 3,000 กม. สำหรับการใช้งานในเมือง หรือ 5,000 กม. สำหรับการใช้งานทางไกลเป็นประจำ

นั่นถูกต้องครับ แต่เป็นสมัยเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้ว เนื่องจากเรื่องโลหะวิทยายังล้าสมัย และเทคโนโลยีในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นก็ยังไม่พัฒนาเท่าวันนี้ ปัจจุบันความก้าวหน้าของโลหะวิทยา และการผลิตน้ำมันหล่อลื่นก้าวหน้าไปมาก เราก็ควรจะเปลี่ยนทัศนคติกันให้ทันโลกได้แล้ว

น้ำมันเครื่องเกรดธรรมดา ในปัจจุบันนั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิมเป็นเท่าตัว แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเร็วเกินไป นอกจากทำให้สิ้นเปลืองแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากน้ำมันเครื่องเก่าเป็นขยะพิษ ที่ไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติ ต้องผ่านกระบวนการทำลายอย่างถูกต้อง

เรื่องง่ายๆ เพียงแค่ดูจากฉลากข้างบรรจุภัณฑ์เป็นสำคัญ บางยี่ห้อจะระบุไว้ว่าให้เปลี่ยนที่ระยะทาง 10,000 กม. หรือทุก 6 เดือน ก็ให้เปลี่ยนตามนั้น หรือถ้าเข้าศูนย์บริการก็ให้ยึดระยะในคู่มือประจำรถ ซึ่งรถส่วนใหญ่จะกำหนดมาอย่างชัดเจนว่าให้เข้ารับบริการตามระยะทาง หรือเวลาที่กำหนด แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เช่น ทุกๆ 10,000 กม. หรือทุก 6 เดือน ซึ่งมักจะมีหมายเหตุเอาไว้ว่า ถ้าคุณใช้งานหนัก หรือบรรทุกหนักกว่าปกติ รวมทั้งการใช้งานในพื้นที่อื่นๆ เช่น ฝนตก และมีความชื้นสูง รวมถึงพื้นที่ที่มีความร้อนสูง หรือมีฝุ่นมาก ให้เข้ารับบริการเร็วกว่าปกติ ก็ต้องยึดตามคู่มือเป็นสำคัญ เท่านี้ก็จะทำให้การใช้งานเต็มประสิทธิภาพ และไม่ต้องจ่ายเงินเกินความจำเป็น

Credit: พหล ฯ 30 4WHEELS MAGAZINE
รูปภาพ: www.iStockphoto.com