หลังเต่าหรือลูกระนาด เป็นสิ่งช่วยลดอุบัติเหตุ หรือเป็นตัวเผาผลาญเชื้อเพลิงกันแน่?

หลังเต่าหรือลูกระนาด  เป็นสิ่งช่วยลดอุบัติเหตุ หรือเป็นตัวเผาผลาญเชื้อเพลิงกันแน่?

หลังเต่าหรือลูกระนาด เป็นสิ่งช่วยลดอุบัติเหตุ หรือเป็นตัวเผาผลาญเชื้อเพลิงกันแน่?

May 26, 2015

การประหยัดเชื้อเพลิง เป็นเรื่องระดับชาติไปแล้ว และสำหรับทุกชาติด้วย เพราะฉะนั้น ปัญหานี้จึงเป็นเรื่องระดับโลกด้วย พวกเราผู้ใช้รถ จึงเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญกลุ่มหนึ่ง

ผู้เชี่ยวชาญประจำหน่วยงานของรัฐ นักเขียน ทั้งที่ออกหนังสือขายเป็นส่วนตัว และที่สังกัดนิตยสารรถยนต์ ต่างก็ให้คำแนะนำ ทั้งวิธีดูแล และวิธีขับรถ ที่จะช่วยให้พวกเราประหยัดเชื้อเพลิง มีคำแนะนำในการบำรุงรักษา รวมทั้งวิธีขับรถ วิธีใช้เกียร์ ที่จะช่วยประหยัดเชื้อเพลิง

แม้จะไม่มากนัก แต่เมื่อรวมจำนวนรถทั้งประเทศ ก็เป็นปริมาณเชื้อเพลิงต่อปี จำนวนมหาศาลครับ ในขณะที่พวกเรากำลังพยายามขับให้ประหยัดเชื้อเพลิง คนอีกพวกหนึ่ง ก็กำลังสร้างสิ่งที่ช่วยผลาญเชื้อเพลิงของพวกเรากันอย่างขยันขันแข็งและผลาญในระดับมากกว่าหลายเท่า เมื่อเทียบกับความประหยัดที่พวกเราพยายาม โดยการขับด้วยวิธีที่ถูกต้อง มันคือเจ้าเส้นนูน ที่มีคนมาพอกไว้บนผิวถนน

ผมไม่แน่ใจว่าชื่ออย่างเป็นทางการของมันในภาษาไทย มีหรือไม่ คนส่วนใหญ่เรียกสิ่งนี้ว่าหลังเต่า หรือลูกระนาด ในภาษาอังกฤษก็ยังมีหลายชื่อ จุดประสงค์ก็คือให้มันทำหน้าที่กีดขวาง เพื่อให้ผู้ขับรถลดความเร็วลงมา ขณะที่ทับมัน ไม่ว่าจะด้วยความกลัวว่าจะเกิดความกระเทือนไม่สบาย หรือความกลัวว่าช่วงล่างของรถจะชำรุดก็ตาม

ผมยอมรับครับว่า เจ้าสิ่งนี้มันมีประโยชน์บางที่และบางโอกาส ที่จะเกิดอันตรายหากปล่อยให้รถผ่านบริเวณนั้นด้วยความเร็วที่ไม่เหมาะสม แต่ไม่ใช่สร้างกันพร่ำเพรื่อ ทั้งบนถนนสายหลักและตรอกซอย มันคือตัวการที่ทำให้พวกเราและชาติ ต้องจ่ายเงินค่าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอย่างมาก

แทนที่รถของเราจะใช้เชื้อเพลิงเล็กน้อยในเกียร์สูงสุด หรือเกือบสูงสุด เช่น เกียร์ 4 หรือ 5 (หรือ 6 ถ้ามี) เราจะต้องเบรคจนรถเกือบหยุด เพื่อข้ามมันแล้วเพิ่มความเร็วใหม่ตั้งแต่เกียร์ 1 ความสิ้นเปลืองอีกอย่างที่เห็นได้ชัด คือ เงินค่าผ้าเบรคครับ ใครที่ต้องผ่านทางที่มีเจ้าพวกนี้อยู่เป็นประจำ รับรองว่าค่าผ้าเบรคเพิ่มขึ้นไม่น้อย แต่ก็ยังไม่ถึงระดับเดียวกับค่าเชื้อเพลิง

ในด้านสิ่งแวดล้อม เจ้านี่ก็ให้โทษมากกว่าคุณ รายงานการวัดเสียงรบกวนอย่างเป็นทางการในต่างประเทศ บ่งชัดว่าเสียงรบกวนจากรถเพิ่มขึ้น เพราะการเร่งเครื่องยนต์ ตั้งแต่เกียร์ 1 ไล่ขึ้นไป

ช่วยกันกำจัดมันให้หมดไปดีกว่าครับ มันรบกวนและทำให้สิ้นเปลืองกับคนที่รักรถ และเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นอยู่แล้ว สำหรับคนที่เข้าข่ายสร้างปัญหา ก็ยังคงขับข้ามมันโดยไม่คิดที่จะลดความเร็วอยู่ดี ผมไม่ทราบว่าเจ้าสิ่งนี้บนผิวถนน อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด

สถานการณ์ในขณะนี้เลวร้ายถึงขั้น มีการติดตั้งกันเป็นส่วนตัวแล้ว ในซอยหนึ่งที่ผมต้องขับผ่านประจำทุกวัน มีบ้านเศรษฐีอยู่หลังหนึ่ง ไม่ทราบแน่ชัดว่ารวยมาด้วยวิธีใด ซื้อบ้านที่อยู่รอบข้างแล้วรื้อตัวบ้านทิ้งหมด แต่ไม่ปลูกอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขา ต่อมาก็กำเริบเสิบสาน ซื้อเจ้าเส้นขวางถนนนี้แบบผลิตจากต่างประเทศ เจาะถนนขันเกลียวยึดเป็นทางการ

ไม่ทราบว่าด้วยความประสงค์ใดแน่ เพราะไม่ได้มีประโยชน์อื่นใด นอกจากบังคับให้ทุกคนที่ขับผ่านหน้าบ้าน ต้องลดความเร็ว ซึ่งก็คงจะเพื่อให้คนในบ้านสะดวกขึ้นในการเข้าร่วมใช้ทาง แล้วผู้ใช้รถซึ่งเสียภาษีให้รัฐ ในการสร้างถนนนี้ จะทำอะไรได้บ้างในกรณีนี้ หลังเต่าหรือลูกระนาด เป็นสิ่งช่วยลดอุบัติเหตุ หรือเป็นตัวเผาผลาญเชื้อเพลิงกันแน่?

การประหยัดเชื้อเพลิงเป็นเรื่องระดับชาติไปแล้ว และสำหรับทุกชาติด้วย เพราะฉะนั้น ปัญหานี้จึงเป็นเรื่องระดับโลกด้วย พวกเราผู้ใช้รถ จึงเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญกลุ่มหนึ่ง

ผู้เชี่ยวชาญประจำหน่วยงานของรัฐ นักเขียนทั้งที่ออกหนังสือขายเป็นส่วนตัว และที่สังกัดนิตยสารรถยนต์ ต่างก็ให้คำแนะนำ ทั้งวิธีดูแล และวิธีขับรถ ที่จะช่วยให้พวกเราประหยัดเชื้อเพลิง มีคำแนะนำในการบำรุงรักษา รวมทั้งวิธีขับรถ วิธีใช้เกียร์ ที่จะช่วยประหยัดเชื้อเพลิง

แม้จะไม่มากนัก แต่เมื่อรวมจำนวนรถทั้งประเทศ ก็เป็นปริมาณเชื้อเพลิงต่อปี จำนวนมหาศาลครับ ในขณะที่พวกเรากำลังพยายามขับให้ประหยัดเชื้อเพลิง คนอีกพวกหนึ่ง ก็กำลังสร้างสิ่งที่ช่วยผลาญเชื้อเพลิงของพวกเรากันอย่างขยันขันแข็งและผลาญในระดับมากกว่าหลายเท่า เมื่อเทียบกับความประหยัดที่พวกเราพยายาม โดยการขับด้วยวิธีที่ถูกต้อง มันคือเจ้าเส้นนูน ที่มีคนมาพอกไว้บนผิวถนน

ผมไม่แน่ใจว่าชื่ออย่างเป็นทางการของมันในภาษาไทย มีหรือไม่ และชื่ออะไร ในภาษาอังกฤษก็ยังมีหลายชื่อ จุดประสงค์ก็คือให้มันทำหน้าที่กีดขวาง เพื่อให้ผู้ขับรถลดความเร็วลงมา ขณะที่ทับมัน ไม่ว่าจะด้วยความกลัวว่าจะเกิดความกระเทือนไม่สบาย หรือความกลัวว่าช่วงล่างของรถจะชำรุดก็ตาม

ผมยอมรับครับว่า เจ้าสิ่งนี้มันมีประโยชน์บางที่และบางโอกาส ที่จะเกิดอันตรายหากปล่อยให้รถผ่านบริเวณนั้นด้วยความเร็วที่ไม่เหมาะสม แต่ไม่ใช่สร้างกันพร่ำเพรื่อ ทั้งบนถนนสายหลักและตรอกซอย มันคือตัวการที่ทำให้พวกเราและชาติ ต้องจ่ายเงินค่าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอย่างมาก

แทนที่รถของเราจะใช้เชื้อเพลิงเล็กน้อยในเกียร์สูงสุด หรือเกือบสูงสุด เช่น เกียร์ 4 หรือ 5 (หรือ 6 ถ้ามี) เราจะต้องเบรคจนรถเกือบหยุด เพื่อข้ามมันแล้วเพิ่มความเร็วใหม่ตั้งแต่เกียร์ 1 ความสิ้นเปลืองอีกอย่างที่เห็นได้ชัด คือ เงินค่าผ้าเบรคครับ ใครที่ต้องผ่านทางที่มีเจ้าพวกนี้อยู่เป็นประจำ รับรองว่าค่าผ้าเบรคเพิ่มขึ้นไม่น้อย แต่ก็ยังไม่ถึงระดับเดียวกับค่าเชื้อเพลิง

ในด้านสิ่งแวดล้อม เจ้านี่ก็ให้โทษมากกว่าคุณ รายงานการวัดเสียงรบกวนอย่างเป็นทางการในต่างประเทศ บ่งชัดว่าเสียงรบกวนจากรถเพิ่มขึ้น เพราะการเร่งเครื่องยนต์ ตั้งแต่เกียร์ 1 ไล่ขึ้นไป

ช่วยกันกำจัดมันให้หมดไปดีกว่าครับ มันรบกวนและทำให้สิ้นเปลืองกับคนที่รักรถ และเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นอยู่แล้ว สำหรับคนที่เข้าข่ายสร้างปัญหา ก็ยังคงขับข้ามมันโดยไม่คิดที่จะลดความเร็วอยู่ดี ผมไม่ทราบว่าเจ้าสิ่งนี้บนผิวถนน อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด

สถานการณ์ในขณะนี้เลวร้ายถึงขั้น มีการติดตั้งกันเป็นส่วนตัวแล้ว ในซอยหนึ่งที่ผมต้องขับผ่านประจำทุกวัน มีบ้านเศรษฐีอยู่หลังหนึ่ง ไม่ทราบแน่ชัดว่ารวยมาด้วยวิธีใด ซื้อบ้านที่อยู่รอบข้างแล้วรื้อตัวบ้านทิ้งหมด แต่ไม่ปลูกอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขา ต่อมาก็กำเริบเสิบสาน ซื้อเจ้าเส้นขวางถนนนี้แบบผลิตจากต่างประเทศ เจาะถนนขันเกลียวยึดเป็นทางการ

ไม่ทราบว่าด้วยความประสงค์ใดแน่ เพราะไม่ได้มีประโยชน์อื่นใด นอกจากบังคับให้ทุกคนที่ขับผ่านหน้าบ้าน ต้องลดความเร็ว ซึ่งก็คงจะเพื่อให้คนในบ้านสะดวกขึ้นในการเข้าร่วมใช้ทาง แล้วผู้ใช้รถซึ่งเสียภาษีให้รัฐ ในการสร้างถนนนี้ จะทำอะไรได้บ้างในกรณีนี้

ผมไม่ทราบจริงๆ หรือต้องรอให้คนกล้าและรักความยุติธรรม มารื้อมันทิ้งยามวิกาล ในทำนองใช้ "ศาลเตี้ย"


Credit: เจษฎา ตัณฑเศรษฐี FORMULA MAGAZINE
รูปภาพ: www.iStockphoto.com