ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

Apply Now

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วม โครงการ "ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล"

Skill Driving Experience

3,900 บาท

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม
กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 0013-093-199

** หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดการสมัคร และการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้อีเมล์ยืนยันการอบรมจากโครงการ หรือการคอนเฟริมทางโทรศัพท์ พร้อมแจ้งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ในวันอบรม

ข้อตกลงและเงื่อนไขการยกเลิกการอบรม

  • สำหรับการยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการอบรม - คืนเงินเต็มจำนวน
  • สำหรับการยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการอบรม - คืนเงินครึ่งจำนวน
  • สำหรับการยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรม - คืนเงิน 30% ของจำนวนเต็ม
  • สำหรับการยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนการอบรม - ไม่สามารถ Refund ได้
  • สามารถยกสิทธิ์ให้กับคนอื่นได้ แต่ผู้อบรมแทน จะต้องส่งเอกสารใบขับขี่ และบัตรประชาชนมาให้ เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์การอบรม